Informatie/aanmelding voor de Basis- of Vervolgcursus Edelsmeden

 

Start van de cursus: week 3/2013 en week 39/2013.

Elke les duurt 2 ½ uur.

 

Basiscursus:

Op de eerste cursusavond krijg je een cursusboekje, Er is dan ook materiaal te koop en je krijgt  wat “verbruiksmateriaal” zoals: figuurzaagjes, schuurpapier, verschillende soorten (zilver)soldeer. Dit is in het cursusgeld inbegrepen.  

Wat je daarna nodig hebt, kun je bij mij kopen of mogelijk bestellen voor de volgende les. Denk dus vooruit!

 

Als je voor de eerste keer deelneemt, kan ik ervoor zorgen, dat ik voor de eerste les een (speciale) figuurzaagbeugel en platte vijl voor je heb klaarliggen. Dit gereedschap heb je iedere les nodig.  

De kosten hiervan zijn € 45,-.  Zie antwoordstrookje!

 

Zelf meenemen:

-tekenmateriaal (watervaste, dunne viltstift, potlood,, papier)                          -liniaal, driehoek,  

-eventueel gereedschap wat je al hebt

 

Vervolgcursus:

Iedereen werkt op eigen niveau (waar nodig onder begeleiding) verder.

 

Betaling van lesgeld, materiaal, gereedschap, enz. Hiervoor krijg je een rekening.

De bedoeling is dat het bedrag vóór de volgende les is betaald (giro 422929 t.n.v. B.J. Verkleij of contant).

Het lesgeld voor 10 lessen bedraagt € 180.-- (inclusief 21 % BTW).

 

Je kunt je opgeven voor de cursus door onderstaande antwoordstrook in te vullen en op te sturen.

Pas dan is de aanmelding definitief. Afmelding binnen 3 weken voor aanvang van de cursus betekent verplichting tot betaling van 25% van het cursusgeld; binnen een week voor de start van de cursus is dat 50%.

 

Veiligheid.                                                                                                         Denk hierbij aan:  

-    veilige kleding, gebruik van een veiligheidsbril 

-    veilig omgaan met propaangas(branders) en chemische stoffen, enz.

 

Inhalen van lessen.                                                                                                 Als je een keer niet kunt komen is het mogelijk om in overleg een moment te bepalen om die les in te halen.

Voor niet gevolgde lessen kan in principe geen restitutie van lesgeld worden gegeven.

Het is de bedoeling dat de lessen in de lopende cursus worden ingehaald.

 

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, dan ben ik telefonisch bereikbaar op: 0180-316794.

(Je kunt ook inspreken op het antwoordapparaat).

 

Een aantal cursisten heeft al aangegeven verder te willen gaan met een cursus. Stuur toch zo snel mogelijk je antwoordstrook (met vermelding van gewenste dagdelen!)  terug.  Als de groepen “vol” zijn, word je in volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Mogelijk kun je met de eerstvolgende cursus wel meedoen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Verkleij,                                                                                                 Wolga 1,   2911 RC Nieuwerkerk aan den IJssel,         0180-316794.

 

------------------------------uitprinten, afknippen en opsturen--------------------------

 

Naam                   :


 

Straat                 : 


 

Postcode              : 


 

Woonplaats          : 


 

Telefoon- vast     :


 

               - mobiel :


 

e-mailadres          :


 

meldt zich hierbij aan voor basis/vervolgcursus edelsmeden.

Mijn voorkeur gaat uit naar (zet er onder, met een cijfer, je 1e, 2e 3e keuze):               

 

0 maandagavond                0 dinsdagavond               0 woensdagochtend/avond       

  

Voor de eerste les wordt voor mij besteld:       

 

0 een figuurzaagbeugel                                           0 een platte vijl

 

Ik verklaar mij akkoord met de hiervoor aangegeven voorwaarden.

 

Plaats,                                                          Datum,                                    

 

Handtekening,